Otvoritvena vožnja

Uraden pričetek sezone


Otvoritvena vožnja je organizirana skupinska vožnja in je v planu vsako leto zadnji dan prvomajskih praznikov. Naši člani se vedno trudijo izbrati čim manj poznane poti in postanke, trasa pa je odvisna od števila udeležencev in vremena. Ob povratku v popoldanskih urah za vse udeležence pripravimo pogostitev. Ta je bila vsa začetna leta na lokaciji bajerja Zeleni gaj, sedaj pa v Vrbi na klubskem placu.