Nočna vožnja

Skupinska vožnja v nočnih razmerah


Nočna vožnja je organizirana skupinska vožnja v nočnih pogojih. Termin izvajanja je vedno v sredini tedna (sreda), v sredini meseca julija. Zberemo se ob mraku in po izbrani trasi opravimo skupinsko vožnjo, prilagojeno danim razmeram. Izbiramo bolj pregledne in osvetljene trase, večkrat nas je pot zanesla skozi mesta (Ljubljana, Škofja Loka, Kranj, Domžale, Kamnik, Zagorje).